PREFA Solutions ®
Polski
-->

Projekty unijne

Nazwa inwestycji

Uruchomienie produkcji innowacyjnych łazienek modułowych

Nr. Projektu

POIR.03.02.02-00-1633/18

Całkowita wartość projektu

13.500.000 zł

Kwota dofinansowania

3.459.659 zł

Nazwa beneficjenta

PREFA Solutions spółka z o.o. spółka komandytowa